Framtagning av beslutsunderlag

Efter inventering när vi vet vad som måste göras, vad som r göras och vad som kan göras, tas kostnadsberäkningar fram
på alla alternativ. Nu får man ett väl avvägt beslutsunderlag både tekniskt och ekonomiskt.