Inventering fönster

När vi inventerar läggs alla data in i ett speciellt projekteringsprogram.
Se bifogad PDF ”exempel på kavalitetssäkrad projektering”.
Vi arbetar alltid två personer, den ena inventerar genom att noga undersöka
alla trädelar på karmar och bågar. Detta görs med speciella verktyg för
hitta faktiska rötskador, men även hitta risk för skador och kunna bedöma
vilken tidsram man har för åtgärd. Allt dokumenteras med ett speciellt kodsystem
som person 2 direkt registrerar i projektdatabas.

Varje fönster läggs in med upplösning, vilken port, plan, lägenhet och rum
det sitter i. Alla fönster på fasadritning märks med ett unikt nummer.

Data som anges på alla fönster är, antal luft, glasmått, bågmått och
karmyttermått. Även typ av fönster med profilskiss, detta för att kunna
bedöma möjligheten att bygga om befintliga fönster för ljudreduktion,
energi eller säkerhet.

Alternativ inventering typ1, att inventera alla fönster ger en väldigt exakta
mängd av t.ex rötskador som kan vara en stor kostnad.
Se bifogad PDF ”exempel på kavalitetssäkrad projektering” sida 6 – 7.

Man får även med alla andra åtgärdsbehov som trasiga och repiga glas,
behov av eventuella byten av spanjoletter, gångjärn och koppelbeslag,
samt antal tilluftsventiler, och om de är öppna eller stängda vid inventering.
Det blir även lättare att i varje lägenhet utreda om man eventuell måste ta
brandtekniska hänsyn och i samband med renovering åtgärda brister.

Att kunna konkurrensutsätta alla ingående behov gör att man under
entreprenaden, inte får ÄTA- arbeten där kostnaderna har tendens att vara
betydligt högre än om man har med dessa mängder redan vid upphandling.
Alla kostnadsberäkningar blir också betydligt närmare verkligheten.

Eftersom man har alla detaljer på varje fönster i varje lägenhet blir
projektledning betydligt enklare och kan skötas på distans i större utsträckning,
vilket sparar tid och kostnader.

Alternativ 2, att inventera en mindre del av fönstren ger en mera osäker bild
av åtgärdsbehovet, då får man arbeta med reglerbara mängder och ÄTA -arbeten
genom hela projektet.

Kostnaden för en noggrann inventering av alla fönster, betalas under projektets gång
tillbaka på flera sätt. Man kommer att i framtiden veta vilka olika typer av fönster
som finns och exakt var de sitter.